მისამართი
საქართველო, თბილისი,
ვაჩნაძის ქ. 7, 0105

ტელეფონი:
(+995 32) 2 42 10 00

ელ-ფოსტა:
office@pdp.ge